شعب خدمات

ردیفاستانشهرستاننام خانوادگي مسئولنام مركز آدرسکد شهرتلفن
1آذربایجان غربیارومیهقدرتیموبایل آواخیابان مدرس روبروی بانک سپه فروشگاه موبایل آوا 24433469061
2اصفهاناصفهانهاشمی (سامع)همراه سرویس خاورمیانهخیابان فردوسی ما بین بانک ملی و مسکن ساختمان رضا طبقه 2 واحد 143131310540-41
3اصفهانشهررضاسامعاورژانس موبایلخیابان صاحب الزمان جنب بانک ملی بوستان 3153547328-53541848
4چهارمحال و بختیاریشهرکردمیرزاییامداد همراه سرویسخیابان سعدی مجتمع تجاری ذوب آهن طبقه اول واحد 283831115
5قمقمکامرانینگین همراه سرویستقاطع خیابان آذر و عمار یاسر طبقه فوقانی بانک انصار2537701000-2000-3000
6کرمانشاهکرمانشاهابوطالبیانمایکروتل سرویسمیدان آیت الله کاشانی مجتمع تجاری ارگ طبقه سوم پلاک 338337299428
7مازندران ساریپویان مهرسارتل 2خیابان 15 خرداد خیابان شهابی1133201111
8مازندران آملفقیهیموبایل تهران نیاخیابان 17 شهریور روبروی اداره برق پاساژ علاالدین پلاک 1181144259000
9مرکزی اراکغلامیموبایل بلخیابان شهید رجایی (ملک) ابتدای خیابان 17 شهریور (17 متری) شماره 45688632240067-68
10هرمزگان بندرعباسبستگانیخدمات موبایل پلاسبلوار طالقانی مجتمع ستاره جنوب طبقه دوم پلاک 217632235189